Веб продавница

Почетна Веб продавница

Предности на производот

  • Паметна веб платформа за продажба.
  • Автоматизиран процес на продавање.
  • Поврзување со секоја банка.
  • Фузија во реално време со карго компанија.
  • Индивидуален, практичен и модерен дизајн.
  • Пристап до сите нивоа на системот од секаде.
  • Купување со еден клик.
  • SEO и Google аналитики.
  • Автоматско генерирање на QR или баркод за секој производ.
  • Автоматско генерирање на испратница или фактура со индивидуален код

ВЕБСАЈТ

Динамичен и интерактивен дизајн

Олеснет процес за купување на производ.

Лесна и брза синхронизација со социјални мрежи

Паметни модули за купување и уплата на средства

Комуникација со клиенти и партнери преку вграден модул за масовно испраќање на маилови и смс

Вграден модул за допишување во реално време со клиенти