logo
home-button
laptop
microchip
repairing-service
about-us
phone-book
language_mk
language_en
location
product
bar i restoran
ECK Бар и ресторан

Паметен модул за креирање и контрола на порачката,нејзино испраќање и затворање и печатење во сите форми

product
order it
ЕСК Order It

Напреден панел за контрола сметка од преносен уред смартфон,таблет или лаптоп.

product
meni
ЕСК Мени

Дигитално мени кое ги прикажува сите прозиводи во мулимедијална форма на секој преносен уред

product
prodavnica
ЕСК Продавница

Паметен модул за креирање и контрола на порачката,нејзино испраќање и затворање и печатење во сите форми

product
materijalno
ЕСК Материјално

Модул за лесно водење на материлајното работење

product
bilans
ЕСК Биланс

Преглед на финансиските обврски (побарувани трошоци)

product
icon
ЕСК Hotspot

product
icon
ЕСК Online

Coming soon...

ponuda
Пронајдете го саканиот производ по најниска цена:
envelope

ECK

Ситемот е напредно решение од фузија на најнапредните десктоп и веб технологии. Истиот се употребува за автоматизација и организирање на работата во сите видови угосителско-услужни и трговски ориентирани бизниси. Системот е склоп на повеќе прозводи кои формираат една целина со взаемна надограбна и синхронизација и тоа:
- Над 150 подесувања према потребите на корисникот
- Компатибилност со секој вид на хадрвер (фиск.каси, принтери, компјутери...)
- Менџерски пристап и контрола
- Централизирање на базата на податоци од повеќе продажни места
- Сигурност со поставување на базата на податоци на веб или на сервер
- Достапност на локално и глобално ниво во повеќе јазици и конфигурации
- Пристап од надвор до одредени информации

ECK

Системот е создаден во 1998 год. кога се направени и неговите први инсталации на терен, од тогаш иновативниот програмерски тим следејќи ги глобалните трендови на автоматизација и дигитализација и новите техники на програмирање. Создадовме есклузивен и достапен производ кај кој главни адути се сигурност и стабилност.
Други карактеристики се:
-Олеснување на работењето
-Зголемена ефикасноост
-Елиминирање на ризик од манипулации
-Детален увид и контрола
-Подесување према вашите потреби
-Намалување на трошоците
-Ефективно користење на ресурси
Големиот број на задовлни клиенти и зголемувањето на нивниот успех во работата ни дава за право и воедно обврска да продолжиме со унапредување на системот. Нашата цел е продолжување на традицијата на градење на меѓусебна доверба со клиентите преку достапност и квалитетна услуга.

connect eurorent feneri acm rascekor mokliste kapri bakery global motocentar knox manaki santoni sirok jagoda epinal