Digital Taxi

Почетна Digital Taxi

Направете ја вашата флота ефективна!

Ефективната услуга на вашите клиенти оставете ја на автоматизираниот систем за раководење на вашата такси флота. Зголемување на ефективноста 30-50%, намалување на времето на чекање на вашите клиенти, автоматизираните СМС пораки и многу други оптимизации резултираат со повеќекратно задоволство, како кај вашите клиенти, кај вашите возачи така и кај вас, како сопственици на такси службата. Бидете и вие една од успешните приказни во такси сферата.

ДИСПЕЧЕРСКИ ПАНЕЛ

Контрoла на целиот процес

Преземање и доделување на повик на еден клик

Автоматско доделување на порачка

До 70% автоматизација на диспечерските обвски

Адаптивен диспечерски панел према потребите

Интегрирана на паметна телефонска централа

Виузелен приказ на статус на сите активни процеси

Детален увид врз целокупниот процес на работењето

Пристап до системот од секаде