Digital POS

Почетна Digital POS

Унапреден ПОС систем - синхронизиран на клауд

Ситемот е напредно решение од фузија на најнапредните десктоп и веб технологии. Истиот се употребува за автоматизација и организирање на работата во сите видови угосителско-услужни и трговски ориентирани бизниси. Големиот број на задовлни клиенти и зголемувањето на нивниот успех во работата ни дава за право и воедно обврска да продолжиме со унапредување на системот.

Предности на производот

  • Над 150 подесувања према потребите на корисникот
  • Компатибилност со секој вид на хардвер
  • Менаџерски пристап и контрола
  • Централизирање на базата на податоци од повеќе продажни места
  • Достапно во повеќе јазици и конфигурации
  • Пристап од надвор до одредени информации
  • Детален увид и контрола
  • Подесување према вашите потреби
  • Ефективно користење на ресурси
  • Намалување на трошоците

БАР И РЕСТОРАН

Сервер (алатка за поврзување на базата на податоци со системот и индикатор на процес)

Сметка (паметен модул за креирање и контрола на порачката, нејзино испраќање и затворање и печатење во сите форми)

Статистики (детална стаистичка контрола на целокупнотоо работње и селективно филтрирање на податоците и експорт на добиените резултати )

Клиенти (формирање на профил на клиент со сите информации за него)

Админ (модул да администрирање и конфигурација на на системот)

Шифрарник (табела на артикли)

Персонал (формирање на профил на вработени, ниво на пристап и контрола врз системот)