Digital Hotel Manager

Почетна Digital Hotel Manager

Професионално менаџирање на хотел / соби

Предности на производот

  • Комплетно автоматизиран чен ин и чек аут процес
  • Комплетен преглед и статистики од работењето
  • Синронизција со онлине букинг сервиси
  • Лесен и едноставен за употреба
  • Без потреба од имсталации
  • Без трошоци за одржување
  • Лесен и брз пристап до состемот од секаде преку веб

АКТИВНОСТ И РЕЗЕРВАЦИИ

Панел за преглед на активност во тековниот ден.

Панел за резервација на соба

Панел за групна резервација

Панел за преглед на идни резервации

Панел за преглед на непроцесирани резервации